Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

ASB


ASB werd op 8 juni 2012 erkend als Brugse seniorenclub met als doel om senioren in staat te stellen zich door kennisoverdracht te bekwamen in het gebruik van een Apple.
Dit kan een Mac Computer, iPad, iPod of iPhone zijn.

 De doelgroep van de vereniging bestaat voornamelijk uit senioren van 50 jaar en ouder die de ASB probeert te bereiken door:  

  • één maal per maand een ledenbijeenkomst te organiseren op vrijdagnamiddagen
    met de keuze van namiddagbijeenkomsten ipv. avondbijeenkomsten probeert ASB de toegankelijkheid voor vele senioren te bevorderen.
  • deze ledenbijeenkomsten in principe gratis, toegankelijk te maken voor leden; het lidmaatschap wordt gekoppeld aan een inschrijving op de mailgroep en/of het forum van SeniorenNet.be
  • het organiseren en stimuleren van bijeenkomsten en initiatieven met het oog op de begeleiding van beginnende Apple gebruikers.
  • het uitwisselen van ervaringen onder de leden.
  • een helpende hand te reiken aan al diegenen die bij het Volwassenenonderwijs een cursus gevolgd hebben en verder op de hoogte willen blijven.
  • informatie te verstrekken betreffende nieuwe hard- en software ontwikkelingen. 
  • het inrichten van een Senioren Internet Praat Café, dat vanaf 30 januari 2013 plaatsvindt van 14 tot 17 uur in het dienstencentrum De Garve Pannebekestraat 33 te Brugge, iedere 2de vrijdagnamiddag van de maand.