Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

GDPR (privacyverklaring)

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy wet GDPR van kracht.
Die GDPR bepaalt welke doeleinden de verwerking van persoonsgegevens kunnen rechtvaardigen. De doeleinden die je als organisatie vooropstelt, moeten daar dus in passen. 

Deze wet voorziet eveneens dat er een privacyverklaring wordt uitgewerkt: 

Welke gegevens worden verwerkt? 

Waar krijgt of verzamelt je organisatie de gegevens? 

Waarom worden de gegevens bewaard? 

Wie verwerkt in je organisatie gegevens? 

Wie krijgt de gegevens? 

Wat wordt precies HOE, WAAR en HOELANG bewaard? 

Hoe worden gegevens beveiligd?

Hoe faciliteer je de uitoefening van de rechten van betrokkenen? 

 

Hieronder vind je hoe de Buurt Computer Club (BCC) deze privacyverklaring invult.

In deze privacyverklaring willen we transparante informatie verstrekken over de gegevens die we verzamelen.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
BCC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Als BCC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contact vermeld op de website:    http://bcc.brugseverenigingen.be/

BCC beroept zich op de overeenkomst en de toestemming om persoonsgegevens te verwerken 

De overeenkomst:

Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. 

De toestemming:

Er is toestemming van de betreffende persoon nodig om persoonsgegevens, waar vanuit wettelijk standpunt of de overeenkomst geen nood aan is, te verwerken voor bepaalde doelen. 

De privacyverklaring van BCC staat duidelijk vermeld op de website van BCC.
Bij een tweede deelname aan een activiteit van BCC wordt er automatisch aangenomen dat betrokkene op de hoogte is van deze privacyverklaring en ermee akkoord gaat.
 

Dit houdt tevens in dat je ermee instemt dat BCC jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy verklaring.

 

Wanneer worden de gegevens verwerkt

 • Wanneer een persoon geïnformeerd wil worden over de activiteiten van BCC.
 • Wanneer een persoon deel wil nemen aan de activiteiten van BCC.
 • Wanneer een persoon zelf contact met BCC opneemt . 
 • Wanneer een persoon heeft deelgenomen aan een activiteit van BCC.
   

Welke gegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens die bij inschrijving op een activiteit door de betrokkene worden verstrekt:

 • naam: voornaam en familienaam
 • e-mail: voor aanschrijving 
 • Lid sedert: start lidmaatschap
 • aankruisen indien bezwaar tegen het herkenbaar zijn op sfeerbeelden 

Gegevens door BCC  gegenereerd

 • Data van aanwezigheid en aantal bezoeken

Waar krijgt de BCC de gegevens

De gegevens worden verzameld door het invullen van een aanwezigheidslijst bij het betreden  van het lokaal waar de activiteit plaatsvindt.

Waarom worden de gegevens bewaard

 • Voor de registratie van de leden van het LDC waar de bijeenkomst plaats vind
 • Voor de aanvraag van een subsidie bij de Stad Brugge
 • Om leden te verwittigen over aankomende of wijzigende activiteiten

 

Wie heeft toegang tot en verwerkt gegevens in de BCC 

 • Persoonsgegevens zijn enkel voor de penningmeester en de secretaris toegankelijk en bewerkbaar.
 • Persoonsgegevens worden nooit  met derden gedeeld enkel mits toelating van de betreffende persoon.

 

Aanpassen van persoonsgegevens

Mogelijke acties:
De betrokkene kan zijn contactgegevens steeds laten aanpassen: o.a. wegens verhuis, wegens wijziging telefoonnummer of mailadres. De betrokkene kan zich steeds laten uitschrijven op de ledenlijst.

Werkwijze:

De vraag tot aanpassen van persoonsgegevens kan mondeling op een activiteit of via mail gericht aan het bestuur .

 

Veilig bewaren van persoonsgegevens 

Hoe persoonsgegevens bijhouden:

 • De aanwezigheidslijsten en persoonsgegevens worden ingegeven in het CRM-programma ACT! en de papieren lijsten bewaard door de Secretaris
 • De persoonsgegevens worden via EXCEL geimporteerd in het CRM-programma
 • De persoonsgegevens worden bewaard op de computer van de secretaris.
   

 Blijvend bijhouden van persoonsgegevens om:

 • zicht te krijgen op de evolutie van het ledenaantal 
 • bij herinschrijving niet alle gegevens opnieuw te moeten invoeren 
 • bij uitschrijving die persoon niet meer per abuis aan te schrijven 
 • de subsidies te verantwoorden tegenover de Stad Brugge
   

Gehanteerde veiligheidscriteria:

 • in mailverkeer worden de geadresseerden  enkel in het adresvak "blinde kopie" vermeld.
 • persoonsgegevens zijn enkel door de penningmeester en de secretaris  raadpleegbaar en aanpasbaar
 • mochten er onverhoopt en buiten onze wil om toch gegevens lekken zijn dan lichten wij de betrokken(en) hierover in en - indien relevant - ook de Gegevens-beschermingsautoriteit.
   

Bewaring

 • De papieren aanwezigheidslijsten worden drie jaar bijgehouden, dit als mogelijk bewijsstuk voor de subsidie
 • De elektronische data worden tien jaar bijgehouden. Dit laat ons toe om een statistiek bij te houden over het verloop  van het ledenaantal.
 • Tevens kunt u actief vragen om deze gegevens te schrappen. Dit kan door een mail te sturen naar : bccbrugge@gmail.com 

Sfeerbeelden 

 • Deelnemers aan een activiteit van BCC kunnen op de deelnemerslijst aangeven dat ze bezwaar hebben om herkenbaar te zijn op sfeerbeelden

 

 • Op de website van BCC wordt vermeld:

 

“Tijdens uw bezoek aan een evenement van BCC kunnen er sfeerbeelden worden genomen. Wie bezwaar heeft om herkenbaar te zijn op sfeerbeelden meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter of de secretaris van BCC. Mocht iemand tegen zijn/haar wil toch herkenbaar zijn op één van de sfeerbeelden, dan meldt de betrokkene dit via mail aan de webmeester, die het beeld onmiddellijk van het medium zal verwijderen.

 

Websites van derden


Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.
Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op de website : http://bcc.brugseverenigingen.be/